Právě se nacházíte v části: Obec Orel » Tři bubny

Tři bubny

Tři bubny

     Na severní straně obce se zvedá kopec, zvaný Tři Bubny. Stojí zde kostel sv. Jiří, bývalá hájovna, hostinec a hospodářské stavení. Stará cesta je vzpomínána již z roku 1596, kdy tudy táhlo vojsko Viléma Trčky proti Turkům. Tato silnice bývalá nazývána Francouzská, protože tudy táhli Rusové i Francouzi v napoleonských válkách.

     Pojmenování Tři Bubny je poměrně nové - nejspíše z 18. století (1712). Tou dobou zde existovala již krčma s tímto názvem. K místu se váže pověst ze slezských válek s Pruskem (1740-1745), kdy údajně tři rakouští bubeníci bubnováním přinutili pruského krále k ústupu. Bubny pak zakopali v kostele pod oltářem.

    V roce 1778 dal císař Josef II. vystavět valy, které chránily celé návrší s osadou a kostelem. Dosahovaly výšky 6 m a nahoře byly opatřeny dřevěnou palisádou. Pruská vojska se stáhla z Čech a v březnu 1779 byl uzavřen těšínský mír. Této válce se říkalo pro její krátkost „bramborová“. Valy postupně mizely a v roce 1903 byla přes ně vybudována silnice Orel-Kočí.