Právě se nacházíte v části: Obecní úřad

Obecní úřad


novinky

Omezení rozsahu úředních hodin Obecního úřadu v Orli

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8.10.2020 č. 994 o přijetí krizového opatření,

je s účinností od 12.10.2020 do 25.10.2020 omezen rozsah úředních hodin OÚ v Orli:

Pondělí    08:00 - 11:00 hodin      14.00 - 16.00 hodin

Středa      08.00 - 11.00 hodin      15:00 - 17:00 hodin

V neodkladných případech je možno využít telefonní kontakt:

725 375 217 - účetní

725 417 888 – starosta

 

09. 10. 2020

Dne 20.10.2020 bude z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu zastavena dodávka vody v obci Orel 

Detailní informace o dopadu odstávky

02. 10. 2020

Dne 29.9.2020 od 07.30 hod. do 12.00 hod. bude v obci Orel plánované přerušení dodávky elektřiny.

Oznámení a dotčené lokality obce.

 

11. 09. 2020

Svoz velkoobjemového odpadu v obci Orel proběhne ve středu 16.9.2020.

Svozová místa:

16.00 hod.   -  u firmy Tramonta Klima

16.20 hod.  -  u železničního přejezdu směr Kunčí

16.40 hod.  -  v první ulici směrem od Slatiňan

Do  tohoto odpadu patří: pneumatiky, autobaterie, lina, hadry, plechovky od barev, chladničky, televizory apod. 

09. 09. 2020

Zájemci o vymetání a revizi komínů se mohou jako každý rok přihlásit na obecním úřadě v Orli do 30.9.2020
09. 09. 2020

 
Po úspěšném dokončení a kolaudaci stavby nové MŠ v Orli dnes proběhlo stěhování do nových prostor. Vše se připravuje na zahájení provozu od 1.9.2020.
 
Rád bych touto cestou jménem OÚ Orel i jménem svým poděkoval vychovatelkám, učitelkám, rodičům a všem dalším, kteří se na stěhování podíleli.
 
František Horník
starosta obce
26. 08. 2020

10. 08. 2020

Ve dnech 11.8. - 14.8. 2020 bude Obecní úřad v Orli z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen.

Sběrné místo bude v provozní době otevřeno.

05. 08. 2020

Výlukové jízdní řády platné od 1.7.2020 

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

19. 06. 2020

Obec Orel se tímto jako člen SMS ČR připojuje k protestní stávkové pohotovosti starostů v souvislosti s krácením rozpočtů obcí a krajů z důvodu podílení se na vyplácení kompenzačního bonusu ze sdílených daní a dalším vládním návrhem s dopadem na rozpočty samospráv, tzn. zpětnou kompenzaci daňových ztrát. 

Stávková pohotovost starostů - text

05. 06. 2020

Výlukové jízdní řády s platností od 1.6.2020 - zahájení uzavírky silnice III/3589 Vlčnov 

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

27. 05. 2020

Obecní úřad Orel děkuje firmě ALUKOV a.s. Orel za darování 300 litrů dezinfekce rukou. Dezinfekci je možno vyzvednout osobně na OÚ Orel (na každé čp. jedna litrová lahev) a to od 4.5.2020 do 7.5.2020 v provozní době OÚ, či po předchozí telefonické domluvě.   

04. 05. 2020

Vážení spoluobčané,

dnešním dnem bylo dokončeno plánované přemístění Pomníku padlých na důstojnější místo. Zároveň byla provedena jeho částečná renovace a bude následovat úprava okolní zeleně.

Galerie

28. 04. 2020

V souladu s nařízením vlády, s platností od pondělí 20. dubna 2020 jsou úřední hodiny Obecního úřadu Orel v plném rozsahu: 

pondělí: 08:00 - 11:30 a 12:30 - 16:00
středa:   08.00 - 11:30 a 12:30 - 17:00

Zároveň je obnoven provoz Sběrného místa na OÚ Orel.

Nadále je do odvolání zrušeno hotovostní placení místních poplatků na OÚ, proto využívejte platby na účet OÚ u Komerční banky, a.s. Chrudim, č. účtu 6021531/0100, variabilní symbol 1340, jako specifický symbol uveďte číslo popisné.

Žádáme občany, aby při osobní návštěvě obecního úřadu používali roušky a na ruce desinfekci, která je umístěna u vstupu na úřad. V prostorách úřadu dodržujte odstup 2 metry.

Nadále však žádáme občany, aby upřednostňovali elektronický styk s úřadem, případně využili telefonické domluvy.

Kontakty:
starosta – František Horník – 725 417 888
starosta@obecorel.cz
účetní – Marie Mlejnková    – 725 375 217
urad@obecorel.cz
pevná linka – 469 681 408

 

21. 04. 2020

Obecní úřad Orel děkuje Sboru dobrovolných hasičů Orel za preventivní dezinfekci veřejných prostor v naší obci, která byla provedena dnešního dne 18.4.2020. Další dezinfekce je naplánována na příští víkend.

Galerie

18. 04. 2020

Farní charita Chrudim pomáhá lidem

leták: nabízené služby

leták: telefonická linka

18. 04. 2020

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s pandemií koronaviru (Covid-19) v naší obci proběhla dnešního dne 8. 4. 2020 dezinfekce veřejných prostor, a to autobusových zastávek, sběrných hnízd, laviček, prostoru před obchodem a obecním úřadem. Tato dezinfekce byla z důvodu nulové iniciativy místní jednotky Sboru dobrovolných hasičů Orel provedena dobrovolnými hasiči Topol, a to po předchozím projednání s chrudimským starostou Ing. Františkem Pilným. Tímto bychom chtěli dobrovolným hasičům Topol, pro které byla tato výpomoc dle jejich sdělení ctí, velice poděkovat.

Galerie

08. 04. 2020

07. 04. 2020

Vážení spoluobčané,

v současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii koronaviru (Covid-19) nesmíme zapomínat na odpovědné nakládání s domovními odpady. Chovejme se proto zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Bez jejich práce a nasazení by nakládání s odpady nemohlo dále bezpečně a efektivně fungovat a naše obec nezůstala čistá a bez odpadků. 

Děkujeme Vám!

leták

02. 04. 2020

Vážení spoluobčané,

v současné době má Obecní úřad Orel po distribuci seniorům k dispozici dalších cca 100 ks látkových roušek, které nám darovali místní občané a zaměstanci ZŠ a MŠ Orel.

Pro ty z vás, kteří nemají možnost si ušít roušku sami, je možno si roušku po předchozí telefonické domluvě vyzvednout na OÚ Orel. 

pevná linka:  469 681 408

starosta:       725 417 888

                                                                                     František Horník                                                                                                                 starosta

 

31. 03. 2020

Pekárna v obci Orel zahajuje provoz od středy 25.3.2020.

Otevírací doba prodejny a opatření po dobu krizového opatření:

pondělí - pátek:  od 05.00 do 14.00 hodin

Vstup do prodejny po 2 osobách, s odstupem 2 metry.

 

František Horník

starosta obce

23. 03. 2020

Obecní úřad Orel děkuje zaměstnancům MŠ a ZŠ Orel, kteří od dnešního dne 23.3.2020 šijí zdarma roušky, které budou následně postupně distribuovány občanům naší obce, přednostně těm nejstarším.

Při této příležitosti prosím i ostatní občany naší obce, kteří mají možnost, aby takovýmto způsobem rovněž vypomohli.

Děkuji a všem přeji pevné zdraví. 

František Horník
starosta obce

23. 03. 2020

Vláda ČR ZMĚNILA s platností od půlnoci z 19. na 20.3.2020 nové opatření pro nákupy v obchodech – potraviny a drogerie budou mezi 7:00 a 9:00 hodinou vyhrazeny pouze občanům nad 65 let. Lékáren se nově žádné omezení netýká.
20. 03. 2020

S účinností od 16.3.2020 na dobu neurčitou je uzavřen Sběrný dvůr ve Slatiňanech.
16. 03. 2020

Orel, odstávka vodovodu

Od: 26. 2. 2020 8:00
Do: 26. 2. 2020 14:00
Obec: Orel
Důvod přerušení: Oprava havárie vodovodního řadu
Náhradní zásobování: Nezajištěno (předzásobení odběratelů)

Po obnovení dodávky pitné vody bude provedena kontrola a odkalení vodovodní sítě.

Detailní informace o dopadu odstávky

  • Orel, Orel

odstávka vodovodu v obci Orel z důvodu opravy havárie vodovodního řadu DN 300 mm

25. 02. 2020

06. 02. 2020

06. 01. 2020

18. 12. 2019

18. 11. 2019

Vážení spoluobčané,

dovolte mi poděkovat Vám, kteří jste věnovali svůj čas k vyplnění dotazníku k Průzkumu přepravní poptávky, který poslouží jako podklad pro vyhodnocení užitečnosti uvažované železniční zastávky v naší obci. Jsem si vědom jeho složitosti a nepřehledné  formulace otázek, avšak předmětný dotazník vypracovala Univerzita Pardubice, Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, dle metodiky Ministerstva dopravy. 

 

František Horník

starosta obce                                                                          

 

 

13. 11. 2019

25. 10. 2019

Vážení spoluobčané, 

dovolujeme si vám poskytnout, již zmiňovaný dotázník týkající se naší železniční zastávky, k nahlédnutí a prostudování jednotlivých otázek dotazníku.

Železniční zastávka - dotazník

22. 10. 2019

Vážení spoluobčané,

ve dnech 14.10. - 10.11. 2019 budou v obci Orel zástupci Univerzity Pardubice, Katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky provádět formou dotazníku obcí objednaný Průzkum přepravní poptávky, který poslouží jako podklad pro vyhodnocení užitečnosti uvažované železniční zastávky v naší obci. Tímto Vás prosím o vstřícný a zodpovědný přístup k danému průzkumu, jelikož zejména na Vás záleží, jakým směrem se bude možnost vybudování železniční zastávky v naší obci dále vyvíjet.     

Děkuji

František Horník

starosta obce

09. 10. 2019

Ve dnech 15. - 16.8.2019 bude Obecní úřad v Orli z důvodu dovolené uzavřen.
12. 08. 2019

12. 08. 2019

Do úterý 30.7.2019 nelze z technických důvodů ukládat biologicky rozložitelný odpad do kontejneru umístěného u místního fotbalového hřiště.
24. 07. 2019

Obecní úřad Orel děkuje společnosti Orzes, s.r.o. Orel za posečení přerostlého porostu v místě tzv. Gottwalďák  

Gottwalďák

06. 06. 2019

 

Vážení spoluobčané,

     od 19. 4. 2019 je v provozu nové úložiště větví - za železničním přejezdem do Skály, proti nynějšímu kontejneru na bioodpad. Prosíme Vás o třídění větví na jehličnaté a listnaté, dle informační cedule. Ukládání větví v areálu místního hřiště je zakázáno.


 
 
18. 04. 2019