Právě se nacházíte v části: Obecní úřad - úvodní stránka »


novinky

proběhne ve středu 24. ledna 2018 od 19:00 hodin.

Program: smlouva o zřízení věcného břemene, finanční dar pro DAPHNE, hospodaření obce v roce 2017, rozpočtová změna, různé.

17. 01. 2018

Děkujeme všem, kdo přispěli do Tříkrálové sbírky 2018 v Orli.
Do pokladniček zde byla vybrána celkem částka 12 034,- Kč.  
11. 01. 2018

pořádá Myslivecké sdružení DIANA v hostinci U Špejlíka v sobotu 25. listopadu 2017 od 20:00 hodin. K tanci i poslechu zahraje RYTMUS Karla Habala. Připravuje se bohatá zvěřinová tombola.
22. 11. 2017


Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4