Právě se nacházíte v části: Obecní úřad - úvodní stránka »


novinky

se uskuteční ve středu 21.6.2017 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: aktualizace Programu obnovy venkova, smlouva o koupi části pozemku p.č. 80/1 v k.ú. Orel, smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení s ČEZ Distribuce, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu s ČEZ, pověření společnosti AVE CZ vystavováním faktur pro EKO-KOM,  různé.
13. 06. 2017

V pátek 19.5.2017 od 17:00 hodin na místním hřišti proběhne okrsková soutěž v požárním útoku.
12. 05. 2017


Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4