Právě se nacházíte v části: Obecní úřad

Obecní úřad


novinky

Pekárna v obci Orel zahajuje provoz od středy 25.3.2020.

Otevírací doba prodejny a opatření po dobu krizového opatření:

pondělí - pátek:  od 05.00 do 14.00 hodin

Vstup do prodejny po 2 osobách, s odstupem 2 metry.

 

František Horník

starosta obce

23. 03. 2020

Obecní úřad Orel děkuje zaměstnancům MŠ a ZŠ Orel, kteří od dnešního dne 23.3.2020 šijí zdarma roušky, které budou následně postupně distribuovány občanům naší obce, přednostně těm nejstarším.

Při této příležitosti prosím i ostatní občany naší obce, kteří mají možnost, aby takovýmto způsobem rovněž vypomohli.

Děkuji a všem přeji pevné zdraví. 

František Horník
starosta obce

23. 03. 2020

Vláda ČR ZMĚNILA s platností od půlnoci z 19. na 20.3.2020 nové opatření pro nákupy v obchodech – potraviny a drogerie budou mezi 7:00 a 9:00 hodinou vyhrazeny pouze občanům nad 65 let. Lékáren se nově žádné omezení netýká.
20. 03. 2020

S účinností od 16.3.2020 na dobu neurčitou je uzavřen Sběrný dvůr ve Slatiňanech.
16. 03. 2020

Orel, odstávka vodovodu

Od: 26. 2. 2020 8:00
Do: 26. 2. 2020 14:00
Obec: Orel
Důvod přerušení: Oprava havárie vodovodního řadu
Náhradní zásobování: Nezajištěno (předzásobení odběratelů)

Po obnovení dodávky pitné vody bude provedena kontrola a odkalení vodovodní sítě.

Detailní informace o dopadu odstávky

  • Orel, Orel

odstávka vodovodu v obci Orel z důvodu opravy havárie vodovodního řadu DN 300 mm

25. 02. 2020

06. 02. 2020

06. 01. 2020

18. 12. 2019

18. 11. 2019

Vážení spoluobčané,

dovolte mi poděkovat Vám, kteří jste věnovali svůj čas k vyplnění dotazníku k Průzkumu přepravní poptávky, který poslouží jako podklad pro vyhodnocení užitečnosti uvažované železniční zastávky v naší obci. Jsem si vědom jeho složitosti a nepřehledné  formulace otázek, avšak předmětný dotazník vypracovala Univerzita Pardubice, Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, dle metodiky Ministerstva dopravy. 

 

František Horník

starosta obce                                                                          

 

 

13. 11. 2019

25. 10. 2019

Vážení spoluobčané, 

dovolujeme si vám poskytnout, již zmiňovaný dotázník týkající se naší železniční zastávky, k nahlédnutí a prostudování jednotlivých otázek dotazníku.

Železniční zastávka - dotazník

22. 10. 2019

Vážení spoluobčané,

ve dnech 14.10. - 10.11. 2019 budou v obci Orel zástupci Univerzity Pardubice, Katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky provádět formou dotazníku obcí objednaný Průzkum přepravní poptávky, který poslouží jako podklad pro vyhodnocení užitečnosti uvažované železniční zastávky v naší obci. Tímto Vás prosím o vstřícný a zodpovědný přístup k danému průzkumu, jelikož zejména na Vás záleží, jakým směrem se bude možnost vybudování železniční zastávky v naší obci dále vyvíjet.     

Děkuji

František Horník

starosta obce

09. 10. 2019

Ve dnech 15. - 16.8.2019 bude Obecní úřad v Orli z důvodu dovolené uzavřen.
12. 08. 2019

12. 08. 2019

Do úterý 30.7.2019 nelze z technických důvodů ukládat biologicky rozložitelný odpad do kontejneru umístěného u místního fotbalového hřiště.
24. 07. 2019

Obecní úřad Orel děkuje společnosti Orzes, s.r.o. Orel za posečení přerostlého porostu v místě tzv. Gottwalďák  

Gottwalďák

06. 06. 2019

 

Vážení spoluobčané,

     od 19. 4. 2019 je v provozu nové úložiště větví - za železničním přejezdem do Skály, proti nynějšímu kontejneru na bioodpad. Prosíme Vás o třídění větví na jehličnaté a listnaté, dle informační cedule. Ukládání větví v areálu místního hřiště je zakázáno.


 
 
18. 04. 2019


Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4