Právě se nacházíte v části: Obecní úřad

Obecní úřad


novinky

06. 02. 2020

06. 01. 2020

18. 12. 2019

18. 11. 2019

Vážení spoluobčané,

dovolte mi poděkovat Vám, kteří jste věnovali svůj čas k vyplnění dotazníku k Průzkumu přepravní poptávky, který poslouží jako podklad pro vyhodnocení užitečnosti uvažované železniční zastávky v naší obci. Jsem si vědom jeho složitosti a nepřehledné  formulace otázek, avšak předmětný dotazník vypracovala Univerzita Pardubice, Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, dle metodiky Ministerstva dopravy. 

 

František Horník

starosta obce                                                                          

 

 

13. 11. 2019

25. 10. 2019

Vážení spoluobčané, 

dovolujeme si vám poskytnout, již zmiňovaný dotázník týkající se naší železniční zastávky, k nahlédnutí a prostudování jednotlivých otázek dotazníku.

Železniční zastávka - dotazník

22. 10. 2019

Vážení spoluobčané,

ve dnech 14.10. - 10.11. 2019 budou v obci Orel zástupci Univerzity Pardubice, Katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky provádět formou dotazníku obcí objednaný Průzkum přepravní poptávky, který poslouží jako podklad pro vyhodnocení užitečnosti uvažované železniční zastávky v naší obci. Tímto Vás prosím o vstřícný a zodpovědný přístup k danému průzkumu, jelikož zejména na Vás záleží, jakým směrem se bude možnost vybudování železniční zastávky v naší obci dále vyvíjet.     

Děkuji

František Horník

starosta obce

09. 10. 2019

Ve dnech 15. - 16.8.2019 bude Obecní úřad v Orli z důvodu dovolené uzavřen.
12. 08. 2019

12. 08. 2019

Do úterý 30.7.2019 nelze z technických důvodů ukládat biologicky rozložitelný odpad do kontejneru umístěného u místního fotbalového hřiště.
24. 07. 2019

Obecní úřad Orel děkuje společnosti Orzes, s.r.o. Orel za posečení přerostlého porostu v místě tzv. Gottwalďák  

Gottwalďák

06. 06. 2019

 

Vážení spoluobčané,

     od 19. 4. 2019 je v provozu nové úložiště větví - za železničním přejezdem do Skály, proti nynějšímu kontejneru na bioodpad. Prosíme Vás o třídění větví na jehličnaté a listnaté, dle informační cedule. Ukládání větví v areálu místního hřiště je zakázáno.


 
 
18. 04. 2019


Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4