Právě se nacházíte v části: Obec Orel » TJ Orel » Podpora Pardubického kraje

Podpora Pardubického kraje

Pardubický kraj nám každoročně formou získaných dotací pomáha jak s provozem sportoviště tak jeho zvelebováním.Výstavba garáže

 

Tělovýchovná jednota Orel s finanční podporou

Pardubického kraje

      

v roce 2014 mohla započít výstavbu garáže na našem hřišti

 

 

NÁVRH PŘÍSTAVBY STÁVAJÍCÍHO KIOSKU:

            MÍSTO STAVBY: FOTBALOVÝ STADION OREL – STÁVAJÍCÍ KIOSEK OBČERSTVENÍ

NOVÁ PŘÍSTAVBA TVAROVĚ RESPEKTUJE STÁVAJÍCÍ KIOSEK S POZEZENÍM A ROZŠIŘUJE HO O PROSTOR GARÁŽE S DÍLNOU A WC PRO MUŽE. ZACHOVÁVÁ TVAR STŘECHY A VNĚJŠÍ OBRYS PŮDORYSU (JEHO ŠÍŘKU) V KTERÉM POKJRAČUJE AŽ K WC, KTERÉ JE JAKO PŘÍSTAVBA PŮDORYSNĚ MENŠÍ.

CELÁ STAVBA TAK DOSTÁVÁ PROTÁHLÝ BODÉLNÍKOVÝ PŮDORYS V DÉLCE PŘES 13M. HŘEBENOVÁ VÝŠKA KOLEM 3,5M.

PŘÍSTAVBA OBSAHUJE VELKOU MÍSTNOST GARÁŽE (S PROSTOREM PRO MOŽNOU DÍLNU – PROSLUNĚNOU POMOCNÝM OKNEM), DÁLE JE ZDE SKLÁDEK, KTERÝ BY MĚL SLOUŽIT PRO POTŘEBY KIOSKU A POSLEDNÍ ČÁSTÍ JE PÁNSKÉ WC S DVĚMI PISOÁRY A KABINOU S KLOZETEM. VSTUP DO GARÁŽE BUDE PŘES DVOUKŘÍDLÁ NEBO SEKČNÍ VRATA.

NOSNOU KONSTRUKCÍ BUDE CIHELNÉ ZDIVO NA KČNÍ LEPIDLO NEBO MVC. POVRCH BUDE OMÍTNUTÝ A ZVNĚJŠKU SILIKONOVÁ FASÁDA A VE SPODNÍ ČÁSTI SOKL S MARMOLITEM. OKNA BUDOU PLASTOVÁ, DVEŘE DŘEVĚNÉ. KONSTRUKCE KROVU DŘEVĚNÁ VAZBA S PLECHOVOU POPLASTOVANOU KRYTINOU (OBDOBNOU STÁVAJÍCÍMU HLAVNÍMU OBJEKTU STADIONU). KOLEM BUDE PROVEDENO ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH S NÁVAZNOSTÍ NA STÁVAJÍCÍ NEBO PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK.

STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ BUDE DEMONTOVÁN A V.O. PŘEINSTALOVÁNO NA FASÍÁDU PŘÍSTAVBY. STÁVAJÍCÍ JÍMKA BUDE ZASYPÁNA (JIŽ NENÍ POTŘEBA – KANALIZACE BYLA PŘEPOJENA NA HLAVNÍ ŘÁD)

ZASTAVĚNÁ PLOCHA STAVBY 105,50M2