Právě se nacházíte v části: Obec Orel » Kostel sv. Jiří

Kostel sv. Jiří

Kostel sv. Jiří

     Datum založení kostela není známo. První zmínka je z roku 1349. V době husitské byl kostel podobojí a po bělohorské porážce byl rekatolizován, i když se katolická víra mezi poddanými šířila pomalu. Patřil jako filiální k Chrudimi. Během jednotlivých století prošel kostel požáry a následnými opravami. Zásadní rekonstrukci prodělal v 19.století, kterou provedl slatiňanský stavitel František Schmoranz pod patronátem knížete Františka Josefa Auersperga.

     Od roku 1881 má kostel dvě klenuté lodi - do té doby měl loď jen jednu. V severním presbyteriu se nachází hlavní novogotický oltář z roku 1882 se Schmoranzovým obrazem sv. Jiří jako rytíře na bělouši probodávajícího draka. Oltář pochází ze 2.poloviny 17.století.

     V jižním presbyteriu je oltář s obrazem Panny Marie Pasovské. Oltářní obrazy jsou nejspíše dílem chrudimského malíře Samuela Gindtera. V jižním presbyteriu se dochovaly dvě gotické nástěnné malby asi z poloviny 15.století. Jedna z nich zobrazuje sv. Jiří, nad nímž je erb rodu Orelských ze Sán. Druhá malba znázorňuje postavu světce, v dolní části je zobrazen Kristus na kříži.

     V kostele je 15 kamenných epitafů. Roku 1866 byly zdviženy z podlahy a zasazeny do vnitřních zdí presbyterií a pod kruchtu. Jsou poškozené a špatně čitelné. Epitafy připomínají zemřelé příslušníky rodů, které vlastnily orelské panství.