Právě se nacházíte v části: Obec Orel » Historie

Historie

Louže

Obec Orel existovala pravděpodobně již dříve před rokem 1360. Byla zde tvrz a poplužní dvůr. Rytířští držitelé Orle zde byli již v polovině 14. století, protože v listině z roku 1349 se mluví o kostele s. Jiří, který byl nerozlučně spjat s orelským majetkem a byl vždy prodáván současně s tvrzí a statkem.

Jméno obce je poprvé doloženo v roce 1360. Vzniklo starobylou přivlastňovací příponou z osobního jména (Orlův dvůr). Od roku 1924 se používá úředně původní tvar Orel.

Nejstarším známým držitelem Orle byl rytíř Mikuláš z Orle ve službách krále Karla IV. Ve vojsku krále Jiřího z Poděbrad sloužil další majitel Michálek ze Sán (je o něm zmínka ještě v roce 1479). V erbu měl dva křížem přeložené háky k natahování samostřílu, které se dnes staly znakem obecního praporu. Po roce 1525 byl majitelem Aleš Janovský ze Soutic, který patřil mezi vážené šlechtice a byl dvakrát zvolen hejtmanem chrudimského ktraje. Erb Janovských ze Soutic se stal znakem obce.

Po roce 1574 se sňatkem se sestrou Jana Janovského stal majitelem Orle Jan Kekule ze Strádonic, který značně rozšířil své panství až po Nasavrky. V roce 1581 se stal hejtmanem chrudimského kraje. Tehdy zde bylo 28 selských usedlostí a asi 150 obyvatel (bez tvrze a dvoru).

Dalším držitelem byl Jindřich Kunata Dobřenský z Dobřenic, vzdělaný a vážený pro svůj rozhled v politických a vojenských záležitostech. V mládí se účastnil tažení v Uhrách proti Turkům, později byl činný v krajských a zemských úřadech. Několikrát byl hejtmanem chrudimského kraje. Byl přísedícím zemského soudu a v letech 1615-1618 zasedal i v komorním soudu království Českého. V jeho době panoval v Orli čilý společenský ruch. Zemřel roku 1619. Dobřenští byli držiteli obce až do roku 1683, kdy zemřel Václav Kryštov. Ten zastával v létech 1680-1683 úřad hejtmana chrudimského kraje. Potom majetek koupil hrabě Rudolf Václav ze Schoenfeldu. Jeho syn Josef František zemřel roku 1737 a odkázal jmění dceři Marii Kateřině ze Schoenfeldu. Ta se provdala za Jana Adama Auersperga. Od této doby byli držiteli obce Orle Auerspergovi až do vzniku Československé republiky, kdy byl statek rozparcelován.