Právě se nacházíte v části: Obecní úřad » Úřední deska 2019

Úřední deska 2019


Záměr obce prodat pozemky

vyvěšeno 11.12.2019

 

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - změna a doplnění opatření obecní povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019

 Příloha č. 1

vyvěšeno 10.12.2019 (do 31.12.2022)

 

 

 

Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

vyvěšeno 4.12.2019 (do 20.12.2019)

 

Cena vodného a stočného pro rok 2020

vyvěšeno 2.12.2019 (do 16.12)

 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 29.11.2019

 

Návrh rozpočtu Mikroregionu Chrudimsko na rok 2020

vyvěšeno 27.11.2019

 

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Orel na rok 2020

vyvěšeno 20.11.2019

 

Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Orel na roky 2021 - 2022

vyvěšeno 20.11.2019

 

Návrh rozpočtu obce Orel na rok 2020

vyvěšeno 20.11.2019

 

Rozpočtový výhled obce Orel na roky 2021 - 2022

vyvěšeno 20.11.2019

 

Řád veřejného pohřebiště obce Orel

vyvěšeno 14.11.2019

 

Obecně závazná vyhláška obce Orel č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

vyvěšeno 14.11.2019

 

Záměr obce prodat pozemky

vyvěšeno 14.11.2019 (do 10.12.2019)

 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 31.10.2019

 

Záměr obce propachtovat pozemky

vyvěšeno 24.10.2019 (do 11.11.2019)

 

Rozhodnutí Městského úřadu Chrudim - povolení změny stavby před dokončením - "Zaječice - splašková kanalizace"

vyvěšeno 14.10.2019 (do 31.10.2019)

 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva 

vyvěšeno 27.9.2019

 

ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

vyvěšeno 18.9.2019

 

Záměr obce prodat pozemek

vyvěšeno 13.9.2019 (do 30.9.2019)

 

Záměr obce pronajmout pozemek

vyvěšeno 13.9.2019 (do 30.9.2019)

 

Záměr obce pronajmout nemovitost č.p. 67 v Orli

vyvěšeno 11.9.2019 (do 27.9.2019)

 

Výzva vlastníkům nemovitostí

příloha č. 1 - informace pro veřejnost

příloha č. 2 - seznam dle obcí

vyvěšeno 10.9.2019 (do 30.4.2020)

 

Záměr obce prodat pozemek

vyvěšeno 10.9.2019 (do 27.9.2019)

 

Záměr obce propachtovat pozemky

vyvěšeno 6.9.2019 (do 23.9.2019)

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecní povahy - úplná uzavírka na silnici III/358 2 (v úseku železničního přejezdu v ul. K Vlčnovu a dopravní omezení na silnici II/358 (v úseku železničního přejezdu v ul. Vítězství)

vyvěšeno 4.9.2019 (do 20.9.2019)

 

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu I/37 Chrudim - obchvat, úsek křižovatka silnice I/17 - Slatiňany

vyvěšeno 4.9.2019 (do 20.9.2019)

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna a doplnění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 3.4.2019 - zalesňování

Příloha č. 1

vyvěšeno 2.9.2019 (do 31.12.2022)

 

Oznámení zahájení řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - změna stavby "Zaječice - splašková kanalizace"

vyvěšeno 26.8.2019 (do 11.9.2019)

 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - uzávěrka okružní křižovatky v Chrudimi, ul. Dr. M. Horákové a Vlčnovská

vyvěšeno 20.8.2019 (do 5.9.2019)

 

Záměr obce prodat pozemky

vyvěšeno 19.8.2019 (do 5.9.2019)

 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 12.8.2019

 

Veřejnoprávní smlouva s Městem Chrudim - přenesená působnost na úseku projednávání přestupků 

vyvěšeno 23.7.2019  (do 8.8.2019)

 

Výběrové řízení na obsazení funkčního místa tajemníka/tajemnice Městského úřadu Chrast

vyvěšeno 12.7.2019 (do 27.8.2019)

 

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o stavebním povolení na stavbu I/37 Chrudim -obchvat, úsek křižovatka silnice I/17-Slatiňany a I/37 Chrudim - obchvat, úsek křižovatka silnice I/17 - Slatiňany, doplnění křižovatkové větve 

vyvěšeno 8.7.2019 (do 25.7.2019)

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Tělovýchovné jednotě Orel - vybudování závlahového systému

vyvěšeno 4.7.2019 (do 4.7.2022)

 

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - žádost o vydání stavebního povolení na stavbu I/37 Chrudim-obchvat, úsek křižovatka silnice I/17-Slatiňany 

vyvěšeno 1.7.2019 (do 16.7.2019)

 

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Pardubického kraje

vyvěšeno 20.6.2019 (do 8.7.2019)

 

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - úplná uzavírka silnice v obci Bítovany v úseku mostu

vyvěšeno 11.6.2019 (do 27.6.2019)

 

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu  - částečná uzavírka silnice Chrudim - Slatiňany

vyvěšeno 10.6.2019 (do 26.6.2019)

 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 10.6.2019

 

Záměr obce prodat pozemky

vyvěšeno 5.6.2019 (do 21.6.2019)

 

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí - splašková kanalizace Zaječice

 vyvěšeno 29.5.2019 (do 14.6.2019)

 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku Orel

vyvěšeno 27.5.2019

 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

vyvěšeno 10.5.2019 (do 10.6.2019)

 

Provozní řád sběrného místa obce Orel

vyvěšeno 7.5.2019

 

Obecně závazná vyhláška obce Orel č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Orel

vyvěšeno 7.5.2019 

 

Úřední deska

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

Informace pro veřejnost

Výzva majitelům pozemků

Seznam obcí

27. 02. 2018