Právě se nacházíte v části: Obecní úřad » Úřední deska

Úřední deska


Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - schválení stavebního záměru na stavbu: Zklidnění dopravy na úseku silnice II/358 Orel

vyvěšeno 1.12.2021 (do 17.12.2021)

 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 29.11.2021 (do 9.12.2021)


 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení společného řízení - oprava silnice Lukavice - Bítovany

vyvěšeno 26.11.2021 (do13.12.2021)

 

Cena vodného a stočného od 1.1.2022 

Tisková zpráva

vyvěšeno 25.11.2021 (do 13.12.2021)


Návrh rozpočtu obce Orel na rok 2022

vyvěšeno 19.11.2021


Návrh rozpočtového výhledu obce Orel na roky 2023-2024

vyvěšeno 19.11.2021 


Návrh rozpočtu na rok 2022 ZŠ a MŠ Orel

vyvěšeno 19.11.2021


Návrh střednědobého výhledu na roky 2023-2024 ZŠ a MŠ Orel

vyvěšeno 19.11.2021


Návrh rozpočtu na rok 2022 Mikroregion Chrudimsko

vyvěšeno 19.11.2021


Návrh střednědobého výhledu na roky 2022-2025 Mikroregion Chrudimsko

vyvěšeno 19.11.2021


Obecně závazná vyhláška obce Orel č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

vyvěšeno 19.11.2021


Obecně závazná vyhláška obce Orel č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

vyvěšeno 19.11.2021


PRODEJ DŘÍVÍ SAMOTĚŽBOU

 

Obec Orel nabízí dřevo samotěžbou z obecního lesa (1. boroviny).

Prodejní cena je 100,-Kč za 1 PRM.

Termím ukončení samotěžby je do 28. 2. 2022.

Prodej dříví bude na základě Smlouvy o prodeji dřeva v drobném formou samovýroby, kdy smlouva bude uzavřena max. se 2 kupujícími. Rozhodovat bude termín přihlášení.

Případní zájemci se mohou hlásit v termínu od 12.11. 2021 do 30. 11. 2021 u místostarosty Miroslava Flídra, Dis. zasláním SMS na tel. č. 725 377 802 či e-mailem mistostarosta@obecorel.cz

                                           vyvěšeno 12.11.2021 (do 30.11.2021)

 

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici III/358 7 v úseku lokality "Tři Bubny"

vyvěšeno 11.11.2021 (do 13.12.2021)

 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 1.11.2021 (do 11.11.2021)

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úplná uzavírka na silnici III/358 9 (Chrudim - Vlčnov) 26.10. - 29.10. 2021

vyvěšeno 20.10.2021 (do 5.11.2021)

 

ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

vyvěšeno 15.10.2021 (do 31.12.2021) 

 

Veřejná vyhláška - Vydání změny č. 2 Územního plánu Orel

vyvěšeno 23.9.2021 (do 8.10.2021)

 

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 v obci Orel

vyvěšeno 16.9.2021 (do 10.10.2021)

 

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí obce Orel k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

vyvěšeno 15.9.2021 (do 10.10.2021)

 

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - opatření obecné povahy - změna  a doplnění opatření obecné povahy ze dne 2.4.2020 a 27.7.2020

vyvěšeno 15.9.2021 (do 31.12.2022)

 

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

vyvěšeno 13.9.2021 (do 10.10.2021) 

 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 7.9.2021 (do 23.9.2021)

 

Veřejná vyhláška MěÚ Chrudim - Oznámení zahájení společného řízení - Zklidnění dopravy na úseku silnice II/358 Orel

vyvěšeno 30.8.2021 (do 15.9.2021)

 

Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

                                       příloha č. 1 - Informace pro veřejnost

                                       příloha č. 2 - Seznam nemovitostí podle obcí a měst

                                                   vyvěšeno 24.8.2021 (do 31.12.2021)

 

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebníh okrsků v obci Orel, pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

vyvěšeno 27.7.2021 (do 10.10.2021)

 

Záměr obce prodat kanalizaci, vybudovanou v akci "Dostavba splaškové kanalizace Orel"

vyvěšeno 23.6.2021 (do 6.8.2021)

 

Záměr obce prodat část pozemku p.č. 1848 v k.ú. Orel

vyvěšeno 22.6.2021 (do 6.8.2021)

 

Záměr obce prodat pozemky (v zahradách)

vyvěšeno 21.6.2021 (do 6.8.2021)

 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 4.6.2021 (do 17.6.2021)

 

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

- Návrh Národního plánu povodí Labe

- Návrh Národního plánu povodí Odry

- Návrh Národního plánu povodí Dunaje

vyvěšeno 31.5.2021 (do 19.6.2021)

 

Oznámení veřejnou vyhláškou - Zahájení opakovaného řízení o změně č. 2 Územního plánu Orel

vyvěšeno 31.5.2021 (do 20.7.2021)

 

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Chrudimsko pro rok 2020

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

 

vyvěšeno 5.5.2021 (do 10.6. 2021)


 

Záměr obce směnit pozemky

vyvěšeno 30.4.2021 (do 16.5.2021)

 

Záměr obce prodat připlocené pozemky

vyvěšeno 30.4.2021 (do 16.5.2021)

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - částečná uzavírka na silnici II/358 mezi obcemi Slatiňany - Orel

od 4.5.2021 do 31.12.2021

vyvěšeno 28.4.2021 (do 15.5.2021)

 

Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej majetku ve vlastnictví České republiky, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace

(prodej nemovitosti čp. 61 v Orli - drážní domek)

vyvěšeno 26.4.2021 (do 12.5.2021)

 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020

vyvěšeno 26.4.2021 (do 27.5.2021) 

 

 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Orel (umístění nového dopravního značení ve 3. ulici - podél trati)  

vyvěšeno 26.4.2021 (do 12.5.2021)


Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Pardubický kraj - Oznámení o termínu zpřístupnění hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí na rok 2021.

vyvěšeno 20.4.2021 (do 27.5.2021)


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 19.4.2021 (do 29.4.2021)


Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021  

Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021 pro Pardubický kraj

vyvěšeno 16.3.2021 (do 12.5.2021)

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - dopravní omezení na silnici III/358 9 a místní komunikaci v obci Orel (naproti domu čp. 11) v termínu od 1.4.2021 do 23.4.2021. 

vyvěšeno 15.3.2021 (do 31.3.2021)

 

 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Orel (nové dopravní značení ve vnitrobloku) 

vyvěšeno 8.3.2021 (do 24.3.2021)

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Orel - umístění nového dopravního značení ve 3. ulici (podél trati)

vyvěšeno 1.3.2021 (do 1.4.2021)

 

 Prodej dříví v Orli samotěžbou

vyvěšeno 26.2.2021 (do 8.3.2021)

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úplná uzavírka na pozemní komunikaci: silnici III/358 2 Slatiňany - Vlčnov (od 3.3.2021 do 20.12.2021) 

vyvěšeno 25.2.2021 (do 15.3.2021)

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - částečná uzavírka na pozemní komunikaci: silnici II/358 Slatiňany - Orel (od 1.3.2021 do 30.4.2021)

vyvěšeno 23.2.2021 (do 12.3.2021) 

 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 11.2.2021 (do 25.2.2021)

 

Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení řízení o změně č. 2 územního plánu Orel

vyvěšeno 8.2.2021 (do 24.3.2021)

 

Návrh závěrečného účtu obce Orel za rok 2020

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

vyvěšeno 8.2.2021 (do 24.2.2021)

 

 

Oznámení Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství o určení termínu sčítání zvěře v roce 2021

vyvěšeno 27.1.2021 (do 27.2.2021)

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Orel (nové dopravní značení ve vnitrobloku)

vyvěšeno 5.1.2021 (do 8.2.2021)

 

Informace Finančního úřadu pro Pardubický kraj k podávání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

vyvěšeno 31.12.2020 (do 6.2.2021)

 

Usnesení o nařízení dražebního jednání (nemovitost v obci Orel)

vyvěšeno 7.12.2020 (do 11.2.2021)

 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 4.12.2020 (do 17.12.2021)

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úplná uzavírka silnice III/358 9 v ul. Vlčnovská (u křižovatky s místní komunikací v ulicích K Presům a K Lipám) u obce Chrudim od 13.12.2020 do 22.12.2020 (prodloužení termínu)

vvvěšeno 3.12.2020 (do 20.12.2020)

 

Cena vodného a stočného od 1.1.2021

vyvěšeno 1.12.2020 (do 31.12.2021)

 

Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Orel na roky 2022 - 2023

vyvěšeno 25.11.2020 (do 17.12.2020)

 

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Orel na rok 2021

vyvěšeno 25.11.2020 (do 17.12.2020)

 

Návrh rozpočtového výhledu obce Orel na roky 2022 - 2023

vyvěšeno 25.11.2020 (do 17.12.2020)

 

Návrh rozpočtu obce Orel na rok 2021

vyvěšeno 25.11.2020 (do 17.12.2020)


Návrh rozpočtu na rok 2021 Mikroregion Chrudimsko

vyvešeno 23.11.2020 (do 11.12.2020)


Vyhlášení nálezu

Dne 19.11.2020 byla v katastru obce Orel nalezena finanční hotovost - bankovka číslo F1552420.

Oprávněný poškozený se o ztracenou bankovku může přihlásit na OÚ v Orli.

                                          vyvěšeno 20.11.2020 (do 20.11.2023)

 

Záměr obce prodat pozemek

vyvěšeno 19.11.2020 (do 8.12.2020)

 

Záměr obce prodat nemovitosti (bývalá MŠ a zahrada) 

vyvěšeno 19.11.2020 (do 8.12.2020)

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - dopravní omezení na silnici II/358 7 od 16.11.2020 do 15.12.2020 z důvodu rekonstrukce parkoviště u hřitova Tři Bubny 

vyvěšeno 9.11.2020 (do 26.11.2020)

 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 6.11.2020 (do 18.11.2020)

 

Informace pro odběratele pitné vody zásobené ze skupinového vodovodu Chrudim v období od 10.11.2020 do 31.8.2021

vyvěšeno 27.10.2020 (do 31.8.2021)

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úplná uzavírka silnice III/358 9 v úseku ul. Vlčnovská v km 1,100-1,300 staničení u obce Chrudim, v termínu od 1.11.2020 do 12.12.2020 (prodloužení termínu)

vyvěšeno 19.12.2020 (4.1.2021) 

 

Výsledky voleb v obci Orel 2020

vyvěšeno 3.10.2020 (do 13.10.2020)

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - úplná uzavírka na silnici III/358 7 (Tři Bubny - Řestoky) z důvodu rekonstrukce povrchu

vyvěšeno 30.9.2020 (do 17.10.2020)

 

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 2/2020

vyvěšeno 23.9.2020 (do 2.11.2020) 

 

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 1/2020

vyvěšeno 23.9.2020 (do 2.11.2020)

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - stavba Okružní křižovatky II/355 a II/358 Chrast

vyvěšeno 17.9.2020 (do 5.10.2020)

 

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje

vyvěšeno 11.9.2020 (do 5.10.2020)

 

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

vyvěšeno 4.9.2020 (do 5.10.2020)

 

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskové volební komise obce Orel

vyvěšeno 4.9.2020 (do 5.10.2020)

 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 31.8.2020 (do 9.9.2020)

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání aktualizace č. 3 zásad územního rozvoje Pardubického kraje

vyvěšeno 31.8.2020 (do 16.9.2020)

 

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci OREL pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

vyvěšeno 17.8.2020 (do 5.10.2020)

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna a doplnění opatření vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020

vyvěšeno 28.7.2020 (do 31.12.2022)

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o převzetí separátů lesních hospodářských osnov

vyvěšeno 14.7.2020 (do 30.7.2020)

 

Schválený závěrečný účet za rok 2019 Mikroregionu Chrudimsko

vyvěšeno 10.7.2020 (do 24.7.2020)

 

Rozpočtové opatření č. 1/2020 Mikroregionu Chrudimsko

vyvěšeno 10.7.2020 (do 24.7.2020)

 

Záměr obce směnit pozemky

vyvěšeno 30.6.2020 (do 7.9.2020)

 

Volné pracovní místo na Obecním úřadě v Orli

vyvěšeno 25.6.2020 (do 1.9.2020)

 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 15.6.2020 (25.6.2021)

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úplná uzavírka silnice III/358 3 v obci Orel - Tři Bubny od 20.6.2020 do 21.6.2020

vyvěšeno 15.6.2020 (do 2.7.2020)

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - dopravní omezení na silnici III/358 3 v obci Orel, v úseku od křižovatky se silnicí III/358 9 po konec obce ve směru na obec Kočí.

vyvěšeno 8.6.2020 (do 25.6.2020)

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - úplná uzavírka na silnici III/358 9 (Vlčnov)

vyvěšeno 26.5.2020 (do 12.6.2020)

 

Oznámení o pokračování správního řízení a předložení návrhu poslední aktualizace bezpečnostní zprávy k vyjádření společnosti OQEMA s.r.o. (původně EURO -Šarm spol. s.r.o.)

OQEMA Bezpečnostní zpráva 2020

Ostatní dokumentace a přílohy jsou k nahlédnutí na OÚ Orel v provozní době úřadu a po předchozí telefonické domluvě

vyvěšeno 11.5.2020 (do 15.6.2020)

 

Záměr obce prodat pozemek

vyvěšeno 6.5.2020 (do 15.6.2020)

 

Záměr obce prodat pozemky

vyvěšeno 6.5.2020 (do 15.6.2020)

 

Otevření MŠ Orel

vyvěšeno 5.5.2020 (do 30.5.2020)

 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů za kalendářní rok 2019

vyvěšeno 4.5.2020 (do 5.6.2020)

 

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Chrudimsko za rok 2019

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

 

vyvěšeno 29.4.2020 (do 15.5.2020)

 

Finanční úřad pro Pardubický kraj - Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisového seznamu k nahlédnutí - daň z nemovitých věcí na rok 2020

vyvěšeno 21.4.2020 (do 28.5.2020)

 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 17.4.2020 (do 30.4.2020)

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - opatření odchylná od lesního zákona

vyvěšeno 6.4.2020 (do 31.12.2022)

 

Omezení veřejné dopravy v době nouzového stavu

vyvěšeno 25.3.2020 (do 25.4.2020)

 

Veřejná vyhláška  - Opatření obecné povahy - částečná uzavírka (jednosměrný provoz) na silnici II/358 v obci Zaječice

vyvěšeno 25.3.2020 (do 17.4.2020)

 

Nařízení používání ochranných prostředků dýchacích cest

vyvěšeno 18.3.2020 (do 18.4.2020)

 

Uzavření MŠ Orel

vyvěšeno 18.3.2020 (do 20.5.2020) 

 

Nabídka pomoci osobám starším 70 let

vyvěšeno 17.3.2020 (do 17.6. 2020)

      

Zrušení termínu zasedání zastupitelstva 

                           vyvěšeno 16.3.2020  (do 20.3.2020)                         

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - dopravní omezení na pozemní komunikaci na silnici II/358 mezi obcemi Slatiňany a Orel a na veřejně přístupné účelové komunikaci (souběžná se silnicí I/37) v úseku mezi obcí Slatiňany a křižovatkou se silnicí III/538 (u místní části Kunčí)

vyvěšeno 13.3.2020 (do 31.3.2020)

 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 5.3.2020 (do 19.3.2020)

 

Návrh závěrečného účtu Obce Orel za rok 2019

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5 

vyvěšeno 24.2.2020 (do 30.4.2020)

 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 6.2.2020 (do 20.2.2020)

 

Určení termínu sčítání zvěře v roce 2020

vyvěšeno 6.2.2020 (do 14.3.2020)


Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4