Právě se nacházíte v části: Obecní úřad » Úřední deska

Úřední deska


Výběrové řízení na obsazení funkčního místa tajemníka/tajemnice Městského úřadu Chrast

vyvěšeno 12.7.2019 (do 27.8.2019)


Veřejná vyhláška - rozhodnutí o stavebním povolení na stavbu I/37 Chrudim -obchvat, úsek křižovatka silnice I/17-Slatiňany a I/37 Chrudim - obchvat, úsek křižovatka silnice I/17 - Slatiňany, doplnění křižovatkové větve 

vyvěšeno 8.7.2019 (do 25.7.2019)


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Tělovýchovné jednotě Orel - vybudování závlahového systému

vyvěšeno 4.7.2019 (do 4.7.2022)

 

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - žádost o vydání stavebního povolení na stavbu I/37 Chrudim-obchvat, úsek křižovatka silnice I/17-Slatiňany 

vyvěšeno 1.7.2019 (do 16.7.2019)


Veřejná vyhláška - oznámení o vydání aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Pardubického kraje

vyvěšeno 20.6.2019 (do 8.7.2019)


Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - úplná uzavírka silnice v obci Bítovany v úseku mostu

vyvěšeno 11.6.2019 (do 27.6.2019)


Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu  - částečná uzavírka silnice Chrudim - Slatiňany

vyvěšeno 10.6.2019 (do 26.6.2019)


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 10.6.2019


Záměr obce prodat pozemky

vyvěšeno 5.6.2019 (do 21.6.2019)


Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí - splašková kanalizace Zaječice

 vyvěšeno 29.5.2019 (do 14.6.2019)


Výsledky voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku Orel

vyvěšeno 27.5.2019

 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

vyvěšeno 10.5.2019 (do 10.6.2019)

 

Provozní řád sběrného místa obce Orel

vyvěšeno 7.5.2019


Obecně závazná vyhláška obce Orel č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Orel

vyvěšeno 7.5.2019 


Opatření obecné povahy - opatření odchylná od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona  

vyvěšeno 3.4.2019 (do 31.12.2022)

 

 

 
 
 
 


Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4