Právě se nacházíte v části: Obecní úřad » Úřední deska

Úřední deska


Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - obchvat Chrudim - Slatiňany, doplnění křižovatkové větve

vyvěšeno 10.5.2019 (do 27.5.2019) 


Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

vyvěšeno 10.5.2019 (do 10.6.2019)

 

Provozní řád sběrného místa obce Orel

vyvěšeno 7.5.2019


Obecně závazná vyhláška obce Orel č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Orel

vyvěšeno 7.5.2019


Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech

24. a 25. května 2019 v obci Orel 


Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

 

Veřejné zasedání zastupitelstva

vyvěšeno 24.4.2019


Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Pardubický kraj - termíny zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2019

vyvěšeno 24.4.2019 (do 28.5.2019)


Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení o změně územního rohodnutí "Zaječice - splašková kanalizace"

vyvěšeno 10.4.2019


Opatření obecné povahy - opatření odchylná od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona  

vyvěšeno 3.4.2019 (do 31.12.2022)


Návrh závěrečného účtu Obce Orel za rok 2018

Informace volebním stranám pro volby do Evropského parlamentu 24. a 25. 5. 2019


Veřejná vyhláška - přechodná uzávěrka silnice 1/17 (Kočí -Vysoké Mýto)


 

 
 
 
 


Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4