Právě se nacházíte v části: Obecní úřad » Úřední deska

Úřední deska


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úplná uzavírka silnice III/358 9 v úseku ul. Vlčnovská v km 1,100-1,300 staničení u obce Chrudim, v termínu od 1.11.2020 do 12.12.2020 (prodloužení termínu)

vyvěšeno 19.12.2020

 

Omezení rozsahu úředních hodin Obecního úřadu v Orli

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8.10.2020 č. 994 o přijetí krizového opatření,

je s účinností od 12.10.2020 do 25.10.2020 omezen rozsah úředních hodin OÚ v Orli:

Pondělí      08:00 - 11:00 hodin     14.00 - 16.00 hodin

Středa       08.00 -  11.00 hodin     15:00 - 17:00 hodin

V neodkladných případech je možno využít telefonní kontakt:

725 375 217 - účetní

725 417 888 – starosta

 

 

 


Výsledky voleb v obci Orel 2020

vyvěšeno 3.10.2020


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - úplná uzavírka na silnici III/358 7 (Tři Bubny - Řestoky) z důvodu rekonstrukce povrchu

vyvěšeno 30.9.2020


Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 2/2020

vyvěšeno 23.9.2020


Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 1/2020

vyvěšeno 23.9.2020


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - stavba Okružní křižovatky II/355 a II/358 Chrast

vyvěšeno 17.9.2020


Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje

vyvěšeno 11.9.2020


Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

vyvěšeno 4.9.2020


Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskové volební komise obce Orel

vyvěšeno 4.9.2020


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 31.8.2020


Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání aktualizace č. 3 zásad územního rozvoje Pardubického kraje

vyvěšeno 31.8.2020 (do 16.9.2020)


Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci OREL pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

vyvěšeno 17.8.2020


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna a doplnění opatření vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020

vyvěšeno 28.7.2020 (do 31.12.2022)


Veřejná vyhláška - Oznámení o převzetí separátů lesních hospodářských osnov

vyvěšeno 14.7.2020 (do 30.7.2020)


Schválený závěrečný účet za rok 2019 Mikroregionu Chrudimsko

vyvěšeno 10.7.2020 (do 24.7.2020)


Rozpočtové opatření č. 1/2020 Mikroregionu Chrudimsko

vyvěšeno 10.7.2020 (do 24.7.2020)


Záměr obce směnit pozemky

vyvěšeno 30.6.2020


Volné pracovní místo na Obecním úřadě v Orli

vyvěšeno 25.6.2020


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 15.6.2020


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úplná uzavírka silnice III/358 3 v obci Orel - Tři Bubny od 20.6.2020 do 21.6.2020

vyvěšeno 15.6.2020


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - dopravní omezení na silnici III/358 3 v obci Orel, v úseku od křižovatky se silnicí III/358 9 po konec obce ve směru na obec Kočí.

vyvěšeno 8.6.2020 (do 25.6.2020)


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - úplná uzavírka na silnici III/358 9 (Vlčnov)

vyvěšeno 26.5.2020 (do 12.6.2020)


Oznámení o pokračování správního řízení a předložení návrhu poslední aktualizace bezpečnostní zprávy k vyjádření společnosti OQEMA s.r.o. (původně EURO -Šarm spol. s.r.o.)

OQEMA Bezpečnostní zpráva 2020

Ostatní dokumentace a přílohy jsou k nahlédnutí na OÚ Orel v provozní době úřadu a po předchozí telefonické domluvě

vyvěšeno 11.5.2020 (do 15.6.2020)


Záměr obce prodat pozemek

vyvěšeno 6.5.2020


Záměr obce prodat pozemky

vyvěšeno 6.5.2020


Otevření MŠ Orel

vyvěšeno 5.5.2020


Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů za kalendářní rok 2019

vyvěšeno 4.5.2020 (do 5.6.2020)


Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Chrudimsko za rok 2019

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

 

vyvěšeno 29.4.2020 (do 15.5.2020)


Finanční úřad pro Pardubický kraj - Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisového seznamu k nahlédnutí - daň z nemovitých věcí na rok 2020

vyvěšeno 21.4.2020 (do 28.5.2020)


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 17.4.2020

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - opatření odchylná od lesního zákona

vyvěšeno 6.4.2020 (do 31.12.2022)


Omezení veřejné dopravy v době nouzového stavu

vyvěšeno 25.3.2020


Veřejná vyhláška  - Opatření obecné povahy - částečná uzavírka (jednosměrný provoz) na silnici II/358 v obci Zaječice

vyvěšeno 25.3.2020


Omezení provozu Obecního úřadu v Orli

vyvěšeno 24.3.2020


Nařízení používání ochranných prostředků dýchacích cest

vyvěšeno 18.3.2020


Uzavření MŠ Orel

vyvěšeno 18.3.2020


Nabídka pomoci osobám starším 70 let

vyvěšeno 17.3.2020


Uzavření Obecního úřadu v Orli

vyvěšeno 17.3.2020

     

Zrušení termínu zasedání zastupitelstva 

                           vyvěšeno 16.3.2020                           


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - dopravní omezení na pozemní komunikaci na silnici II/358 mezi obcemi Slatiňany a Orel a na veřejně přístupné účelové komunikaci (souběžná se silnicí I/37) v úseku mezi obcí Slatiňany a křižovatkou se silnicí III/538 (u místní části Kunčí)

vyvěšeno 13.3.2020 (do 31.3.2020)


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 5.3.2020


Návrh závěrečného účtu Obce Orel za rok 2019

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5 

vyvěšeno 24.2.2020


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 6.2.2020


Určení termínu sčítání zvěře v roce 2020

vyvěšeno 6.2.2020 (do 14.3.2020)

 

Záměr obce prodat pozemky

vyvěšeno 11.12.2019


Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - změna a doplnění opatření obecní povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019

 Příloha č. 1

vyvěšeno 10.12.2019 (do 31.12.2022)

 

 

 

Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

vyvěšeno 4.12.2019 (do 20.12.2019)


Cena vodného a stočného pro rok 2020

vyvěšeno 2.12.2019 (do 16.12)


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 29.11.2019


Návrh rozpočtu Mikroregionu Chrudimsko na rok 2020

vyvěšeno 27.11.2019


Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Orel na rok 2020

vyvěšeno 20.11.2019

 

Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Orel na roky 2021 - 2022

vyvěšeno 20.11.2019


Návrh rozpočtu obce Orel na rok 2020

vyvěšeno 20.11.2019

 

Rozpočtový výhled obce Orel na roky 2021 - 2022

vyvěšeno 20.11.2019


Řád veřejného pohřebiště obce Orel

vyvěšeno 14.11.2019


Obecně závazná vyhláška obce Orel č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

vyvěšeno 14.11.2019


Záměr obce prodat pozemky

vyvěšeno 14.11.2019 (do 10.12.2019)


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 31.10.2019


Záměr obce propachtovat pozemky

vyvěšeno 24.10.2019 (do 11.11.2019)


Rozhodnutí Městského úřadu Chrudim - povolení změny stavby před dokončením - "Zaječice - splašková kanalizace"

vyvěšeno 14.10.2019 (do 31.10.2019)

 

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva 

vyvěšeno 27.9.2019


ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

vyvěšeno 18.9.2019


Záměr obce prodat pozemek

vyvěšeno 13.9.2019 (do 30.9.2019)


Záměr obce pronajmout pozemek

vyvěšeno 13.9.2019 (do 30.9.2019)


Záměr obce pronajmout nemovitost č.p. 67 v Orli

vyvěšeno 11.9.2019 (do 27.9.2019)


Výzva vlastníkům nemovitostí

příloha č. 1 - informace pro veřejnost

příloha č. 2 - seznam dle obcí

vyvěšeno 10.9.2019 (do 30.4.2020)


Záměr obce prodat pozemek

vyvěšeno 10.9.2019 (do 27.9.2019)


Záměr obce propachtovat pozemky

vyvěšeno 6.9.2019 (do 23.9.2019)


Veřejná vyhláška - Opatření obecní povahy - úplná uzavírka na silnici III/358 2 (v úseku železničního přejezdu v ul. K Vlčnovu a dopravní omezení na silnici II/358 (v úseku železničního přejezdu v ul. Vítězství)

vyvěšeno 4.9.2019 (do 20.9.2019)


Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu I/37 Chrudim - obchvat, úsek křižovatka silnice I/17 - Slatiňany

vyvěšeno 4.9.2019 (do 20.9.2019)


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna a doplnění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 3.4.2019 - zalesňování

Příloha č. 1

vyvěšeno 2.9.2019 (do 31.12.2022)


Oznámení zahájení řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - změna stavby "Zaječice - splašková kanalizace"

vyvěšeno 26.8.2019 (do 11.9.2019)


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - uzávěrka okružní křižovatky v Chrudimi, ul. Dr. M. Horákové a Vlčnovská

vyvěšeno 20.8.2019 (do 5.9.2019)


Záměr obce prodat pozemky

vyvěšeno 19.8.2019 (do 5.9.2019)


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 12.8.2019


Veřejnoprávní smlouva s Městem Chrudim - přenesená působnost na úseku projednávání přestupků 

vyvěšeno 23.7.2019  (do 8.8.2019)


Výběrové řízení na obsazení funkčního místa tajemníka/tajemnice Městského úřadu Chrast

vyvěšeno 12.7.2019 (do 27.8.2019)


Veřejná vyhláška - rozhodnutí o stavebním povolení na stavbu I/37 Chrudim -obchvat, úsek křižovatka silnice I/17-Slatiňany a I/37 Chrudim - obchvat, úsek křižovatka silnice I/17 - Slatiňany, doplnění křižovatkové větve 

vyvěšeno 8.7.2019 (do 25.7.2019)


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Tělovýchovné jednotě Orel - vybudování závlahového systému

vyvěšeno 4.7.2019 (do 4.7.2022)

 

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - žádost o vydání stavebního povolení na stavbu I/37 Chrudim-obchvat, úsek křižovatka silnice I/17-Slatiňany 

vyvěšeno 1.7.2019 (do 16.7.2019)


Veřejná vyhláška - oznámení o vydání aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Pardubického kraje

vyvěšeno 20.6.2019 (do 8.7.2019)


Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - úplná uzavírka silnice v obci Bítovany v úseku mostu

vyvěšeno 11.6.2019 (do 27.6.2019)


Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu  - částečná uzavírka silnice Chrudim - Slatiňany

vyvěšeno 10.6.2019 (do 26.6.2019)


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

vyvěšeno 10.6.2019


Záměr obce prodat pozemky

vyvěšeno 5.6.2019 (do 21.6.2019)


Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí - splašková kanalizace Zaječice

 vyvěšeno 29.5.2019 (do 14.6.2019)


Výsledky voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku Orel

vyvěšeno 27.5.2019

 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

vyvěšeno 10.5.2019 (do 10.6.2019)

 

Provozní řád sběrného místa obce Orel

vyvěšeno 7.5.2019


Obecně závazná vyhláška obce Orel č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Orel

vyvěšeno 7.5.2019 


Opatření obecné povahy - opatření odchylná od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona  

vyvěšeno 3.4.2019 (do 31.12.2022)