Právě se nacházíte v části: Obec Orel » Současnost

Současnost

Základní údaje

Počet obyvatel 765 (ke dni 15.5. 2013)
Pocet čísel popisných 276
Obec s rozšířenou působností Chrudim
Směrovací číslo (Slatiňany) 538 21

   Změna politických poměrů po roce 1989 znamenala počátek hospodářské proměny a snahy o nápravu vlastnických poměrů po roce 1948. Občané žádali zpravidla zpět pozemky, které patřily k zahradám, ale o samostatné hospodaření nebyl zájem. Koncem roku 1991 zesílily snahy vystoupit z JZD Zaječice a vytvořit v Orli samostatné družstvo. V roce 1992 a 1993 došlo k přeměně ZD Zaječice na dvě družstva - MILZA Zaječice a ORZES Orel.

 

    Výstavba v obci: začalo se s projektováním plynofikace a bylo zahájeno jednání o napojení obce na kanalizační sběrač do Chrudimě. V létech 1995 - 1996 se uskutečnila plynofikace. Kanalizace byla projektována v létech 1994 -1996 a dokončena 1999. V roce 1997 zavedla firma TELECOM telefonní přípojky v obci ke každému domu.