Právě se nacházíte v části: Odpadové hospodářství » Sběrné místo » Shromažďované druhy odpadů

Shromažďované druhy odpadů

Odpady shromažďované ve sběrném místě Obecního úřadu Orel

  • Objemný komunální odpad 
     Objemný komunální odpad, který nelze vzhledem k jeho tvaru, hmotnosti a objemu umístit do popelnic. Jedná se zejména o následující odpad: matrace, koberce, peřiny, polštáře, deky, lina, kusy nábytku, textilní odpad, boty, lyže, sáňky, velkoprostorové plachty, WC, umyvadla, vany, lustry atd.  Nepatří sem stavební odpad nebo zemina. 
  • Papír a karton
     Papír a karton odebíráme odděleně a bez příměsí plastových prvků. Tento sběr, pokud bude určen pro děti ze školky či školy do soutěže ve sběru papíru, prosím přineste zvážený. Veškerý výtěžek z prodeje bude předán ZŠ a MŠ Orel. 
  • Sklo            
     Bílé, barevné a tabulové sklo bude shromažďováno do příslušného sběrného kontejneru. Do kontejneru nepatří porcelán, zrcadlo, drátosklo, autosklo. I nadále je možno sklo ukládat do kontejneru na sběrných hnízdech. 
  • Plasty

     Shromažďování plastů bude probíhat stejně jako u skla nadále na sběrných hnízdech. Zde jsou pro plasty připraveny kontejnery – zvony. Pokud někdo shromažďuje doma plasty do pytlů, které se nevejdou do zvonu, je možné je uložit ve sběrném místě. Nebo plastový odpad větších rozměrů, který se nevejde do otvorů ve zvonech, také možno odevzdat ve sběrném místě. Je zbytečné tyto plasty odkládat vedle zvonů, které poté dělají nepořádek a nedělají dobrou vizitku obci.

  • Kovy
     Veškeré kovové odpady neznečištěné závadnými látkami, včetně plechovek od potravin a nápojových plechovek. Vše neznečištěné potravinami a chemickými látkami. V budoucnu sběrná hnízda rozšíříme o kontejnery na kovové obaly, čisté plechovky od potravin a nápojů. 
  • Jedlé oleje a tuky
více informací zde
  • Zpětný odběr elektrozařízení
více informací zde
  • Pneumatiky
více informací zde


Odpady NEshromažďované ve sběrném místě Obecního úřadu Orel 

Odpady z provozu motorových vozidel

     Občanům doporučujeme nechávat odpady vzniklé při opravě a údržbě motorových vozidel (oleje, filtry, brzdové kapaliny, chladicí směsi a jiné závadné látky) příslušným servisům, které jsou na nakládání s výše uvedenými odpady odborně zařízeny.

Léky

     Nepoužité a vyřazené léky odevzdávejte zpět do lékáren.


Stavební odpady a zemina

     Cihly a jejich úlomky, zbytky tvárnic, betonové zbytky, střešní krytina a její úlomky, dlažby, obklady a zemina nejsou komunálními odpady a jejich materiálové využití, odstranění či uložení řeší původce sám.