Právě se nacházíte v části: Odpadové hospodářství » Sběrná hnízda

Sběrná hnízda

   Sběrná hnízda v katastru obce Orel slouží pro třídění komunnálního odpadu na recyklovatelné složky.

    Konec skládkování je prozatím stanoven na rok 2024, ale už nyní Ministerstvo životního prostředí připouští posun na rok 2030. Pod zemí končí v Česku každoročně neuvěřitelných 2,5 milionu tun komunálního lodpadu. Přitom záleží jen na nás, jaké složení má obsah naší popelnice a zda neposíláme na skládku také to, co je možné dále recyklovat. Je třeba si rovněž uvědomit, že správným tříděním jsme schopni  snížit poplatky za svoz komunálního odpadu. Stojí za zmínku, že při vyšším počtu vytříděnosti získáme vyšší odměny od společnosti EKO-KOM, jedná se o sklo, papír, plast a kovové obaly.

   Plast, sklo a kovové obaly třídíme na sběrných hnízdech. Papír a karton shromažďujeme do kontejneru ve sběrném místě.

  

 

     Jak nám ukazuje výše uvedený obrázek, 65 % obsahu naší popelnice lze recyklovat. Tento procentuální poměr byl vypracován podle odborných studií. My však pevně věříme, že se od tohoto republikového průměru odkláníme a že recyklovatelný odpad z popelnic postupně mizí.