Právě se nacházíte v části: Dotační projekty » Rekonstrukce polní cesty Orel - 1. etapa

Rekonstrukce polní cesty Orel - 1. etapa

Rekonstrukce polní cesty Orel - 1. etapa

Dotační titul: Program rozvoje venkova 2014 - 2020

Opatření: 19.2.1. Podpora provedení opatření v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 

Harmonogram projektu

Přípravná činnost projektu: 1.5.2019 - 28.2.2020 

Zpracování projektové žádosti a výběrové řízení: 1.3. - 30.6.2020

Zahájení fyzické realizace projektu: 7.4.2021

Ukončení, vyhodnocení a vyúčtování projektu: nejpozději do 31. 8. 2021

 

Spolupracující MAS:

MAS Chrudimsko, z.s (SMAS1)

 

Celkové výdaje projektu: MAS Chrudimsko: 1.208.521,-Kč

Dotace MAS Chrudimsko: 1.087.668,-Kč