Právě se nacházíte v části: Odpadové hospodářství » Pytlový svoz

Pytlový svoz plastů a nápojových kartonů


Pytlový svoz plastů a nápojových kartonů v obci Orel

od 1. 1. 2021

 

     Vážení spoluobčané,

 

koronavirová opatření nám nedovolují setkat se s občany a danou problematiku probrat osobně, proto je nyní před vámi tento leták.

     Jak jsme již informovali v Orelském zpravodaji, od 1. ledna 2021 bude změněna svozová firma separovaného odpadu. S tím je spojeno zavedení pytlového svozu pro plast a nápojový karton.

 

  • Pytlový svoz bude dobrovolný. Každá domácnost se tedy může rozhodnout pro takový způsob třídění a odevzdávání daného separovaného odpadu, jaký jí bude vyhovovat. Pytlový svoz je pro nás pohodlnější, protože nemusíme chodit ke kontejnerům. Navíc je odpad vytříděný do určených pytlů poté lépe využitelný pro další zpracování.
  • Pytle na třídění plastů a nápojového kartonu dostane každá domácnost, která se rozhodne pro tento typ třídění, od obce ZDARMA. Startovací balíček bude obsahovat 10 ks pytlů pro plastové obaly a 4 ks pro nápojové kartony. Své objednávky pytlů můžete zasílat do 27. 12. 2020 na e-mail mistostarosta@obecorel.cz nebo zasláním SMS zprávy na číslo 725 377 802. Ve zprávě uveďte jméno a číslo popisné. Pytle vám budou doručeny následující týden.
  • Vlastní třídění se provádí do daných pytlů, přičemž jeden typ bude na plastové obaly a druhý na nápojový karton. Po naplnění pytel uzavřete a označíte danou etiketou, kde bude uveden druh odpadu a číslo popisné (pro evidenci). Poté pytel ve svozový den připravíte na místo obvyklé pro svoz SKO (popelnic).
  • Do pytlů dávejte pouze odpad, který do nich patří. Jinak vám pytle nebudou odvezeny.
  • Plasty větších rozměrů (židle, přepravky, dětské hračky) můžete položit vedle pytlů, budou též odvezeny.
  • Termíny svozů jsou uvedeny níže. Pytle umístěte na svozové místo ve svozový den do 7.00 hodin. První svoz bude 8. ledna 2021.

 

  Leden 8., 22.   Červenec 9., 23.
  Únor 5., 19.   Srpen 6., 20.
  Březen 5., 19.   Září 3., 17.
  Duben 2.,16.,30.   Říjen 1.,15.,29.
  Květen 14., 28.   Listopad 12., 26.
  Červen 11., 25.   Prosinec 10., 24.

 

     Protože ze separovaného odpadu z domácnosti tvoří největší podíl právě plast a nápojový karton, začínáme pytlovým svozem u těchto komodit. V budoucnu lze svozy rozšířit o papír a kovový obal.

     Přechod na novou svozovou firmu a nový způsob shromažďování odpadu může z počátku mít své nedostatky, prosíme tímto a shovívavost a spolupráci. Děkujeme.

 

 

 


Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4