Právě se nacházíte v části: Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

   Základní informace pro občany o sběrném místě

Umístění

Orel 38, 538 21 Slatiňany, areál obecního úřadu

Provozovatel

Obec Orel, Orel 38, 538 21 Slatiňany, IČO: 00270636, zastoupená Bc. Františkem Horníkem, starostou obce

Odpovědná osoba (pověřená obsluha)

Josef Šenkýř

Marek Mádlo

Provozní doba

Středa   15.00 - 17.00

Po domluvě s odpovědnou osobou lze i mimo otevírací dobu.

 

Termíny pytlových svozů tříděných odpadů v roce 2023klikni na odkaz

 


Odpady shromažďované ve sběrném místě

Papír a karton

Sklo

Plasty

Kovy

Objemný odpad

Zpětný odběr elektrozařízení

Jedlé oleje a tuky

Podrobnější informace o shromažďovaných odpadech naleznete zde.


Odpadové hospodářství je velmi složitá a náročná věc, které se musíme v naší obci více věnovat a pracovat na jejím zlepšení. Naším nejdůležitějším úkolem je uvědomit si, že třídit odpad má smysl. Nejenže pomůžeme sami sobě díky zdravější přírodě, ale budeme nuceni se tímto problémem zabývat i kvůli zákonným úpravám a z ekonomického pohledu. 

     Sběrná hnízda byla obohacena o další kontejner na plast s větším vhozem a také o kontejner na kovové odpady, který nám doposud na sběrných místech chyběl. Nadále se budeme věnovat bioodpadům, mimo jiné zvažováním vybudování vlastní kompostárny, kde bychom bioodpad přetvořili na živiny hodnotného kompostu.

     Blíží se doba ukončení skládkování a na tuto situaci bychom měli být připraveni. Konec skládkování je prozatím stanoven na rok 2024, ale už nyní Ministerstvo životního prostředí připouští posun pro rok 2030. Pod zemí končí v Česku každoročně neuvěřitelných 2,5 milionu tun komunálního odpadu. Přitom záleží jen na nás, jaké složení má obsah naší popelnice a zda neposíláme na skládku také to, co je možné dále recyklovat. Je třeba si rovněž uvědomit, že správným tříděním jsme schopni snížit poplatky za svoz komunálního odpadu. Stojí za zmínku, že při vyšším poměru vytříděnosti získáme vyšší odměny od společnosti EKO-KOM, jedná se o sklo, plast, papír a kovové obaly. Jak nám ukazuje níže uvedený obrázek, 65 % obsahu naší popelnice lze recyklovat. Tento procentuální poměr byl vypracován podle odborných studií a my pevně věříme, že se od tohoto republikového průměru odkláníme.

     Děkujeme všem občanům, kterým není příroda lhostejná a zapojují se aktivně do třídění svého odpadu.