Právě se nacházíte v části: Obecní úřad » Místní poplatky pro rok 2022

Místní poplatky

Podle zákona je poplatníkem každá osoba, která je hlášena k trvalému pobytu v naší obci. Rovněž i fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu nebo rodinný dům, a cizinec pobývající na území obce musí zaplatit poplatek stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021.

Zastupitelstvo obce stanovilo výši poplatku 700 Kč na osobu a rok. 

Osvobození od poplatku, případně úlevy, je možné poskytnout jen v souladu s článkem 7 vyhlášky č. 2/2021. Úlevu od poplatku mají: studenti do 26 let, kteří jsou v průběhu studia ubytováni mimo obec, zaplatí 600 Kč. Poplatníci starší 75 let zaplatí poplatek 600 Kč. Děti do 2 let věku a osoby celoročně zdržující mimo obec jsou od poplatku osvobozeny. V roce 2022 odvážejí AVE komunální odpad každý sudý týden vždy v pondělí.

V souvislosti s platnými koronavirovými opatřeními žádáme občany, aby poplatky za svoz komunálního odpadu, ze psa a hřbitovní služby, platili elektronicky na bankovní účet, 6021531/0100, variabilní symbol 1340, specifický symbol = číslo popisné. Výjimečně lze uvedené poplatky platit (po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 469 681 408) osobně na obecním úřadě v Orli a to od 15. 3. 2022 do 30. 4. 2022.

Poplatky ze psů na rok 2022 činí 60 Kč za prvního psa a 90 Kč za druhého a každého dalšího psa. Od poplatku je osvobozen držitel psa, pokud je osoba nevidomá, držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů, provozující útulek nebo osoba, které stanovuje povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Poplatek za údržbu hřbitova činí 80 Kč za jedno hrobové místo a za každé další hrobové místo 40 Kč. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až trojnásobně.