Právě se nacházíte v části: Obecní úřad » Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Název

Obec Orel

Důvod a způsob založení

Obec Orel vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Organizační struktura

 • Obec Orel
 • Zastupitelstvo
 • Finanční výbor zastupitelstva
 • Kontrolní výbor zastupitelstva

Seznam podřízených povinných subjektů

Odkaz na seznam podřízených subjektů

Zřizované organizace

Odkaz na zřizované organizace

Kontaktní spojení

 • Kontaktní poštovní adresa

Obec Orel

Orel 38

53821 Slatiňany

 • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Orel 38

53821 Slatiňany

 • Úřední hodiny

Pondělí: 07:30 - 11:30 12:30 - 16:00

Středa:  07:30 - 11:30 12:30 - 17:00

 • Telefon

469681408 (stolní)

 • Čísla faxu

nevyplněno

 • Adresa internetové stránky

www.obecorel.cz

 • Adresa e-podatelny

nevyplněno

 • Další elektronické adresy

urad@obecorel.cz

 • Případné platby lze poukázat

6021531/0100 (CZ76 0100 0000 0000 0602 1531

00270636

 • DIČ

není plátcem DPH

Dokumenty

nevyplněno

Seznamy hlavních dokumentů

nevyplněno

Rozpočet

Rozpočet

Žádosti o informace

 • ústně v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
 • e-mailem: urad@obecorel.cz
 • dat. schránka: 4w7a9rd
 • telefonicky : 469 681 408

Příjem žádostí a dalších podání

informace

Opravné prostředky

informace

Formuláře

nevyplněno

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací

Předpisy

nevyplněno

Nejdůležitější používané předpisy

nevyplněno

Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky

Úhrady za poskytování informací

nevyplněno

Sazebník úhrad za poskytování informací

nevyplněno

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

nevyplněno

Licenční smlouvy

nevyplněno

Vzory licenčních smluv

nevyplněno

Výhradní licence

nevyplněno

Výroční zpráva

Výroční zpráva 

 

Odpovědi na žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím

Zveřejnění podle ust. § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

rok 2020

- Obecní úřad Orel přijal dne 20.5.2020 žádost o informace na základě zákona 106/1999 Sb., ve věci zřízení nové železniční zastávky v obci Orel 

odpověď 1/2020


 

 

Sestava dle 106/1999 Sb.