Právě se nacházíte v části: Odpadové hospodářství » Bioodpad

Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)

      V roce 2016 začala obec shromažďovat biologicky rozložitelný komunální odpad (dále jen BRKO) rozmístěním dvou kontejnerů na BRKO u železničního přejezdu do Skály a na místním hřišti. Na hřišti bylo zřízene i úložiště větví, kdy z důvodu velkého množství nashromažďěných větví bylo přemístěna na nové místo a to za železniční přejezd do Skály.

    Můžeme si dovolit říci, že po rozmístění kontejnerů na BRKO zmizely černé skládky s tímto odpadem.

    Za dva roky skončí platnost smlouvy s firmou Hold s.r.o., která nám zajišťuje svoz a uložení BRKO. Obec zvažuje zřízení vlastní kompostárny.