Právě se nacházíte v části: Odpadové hospodářství » Bioodpad » Biologicky rozložitelný odpad

Biologicky rozložitelný odpad

   

   Je třeba ukládat do kontejnerů umístěných na místním fotbalovém hřišti a za železničním přejezdem do Skály. Jedná se o rostlinný odpad prostý všech příměsí. 


Co PATŘÍ do kontejneru na bioodpad:

• tráva, seno, sláma, listí, trus a podestýlka býložravců

• hobliny, piliny z nelakovaného a chemicky neošetřeného dřeva, štěpka, kůra a dřevěný       popel (vychladlý)

• nevykvetlý plevel, zbytky květin a zemina z květináčů

• skořápky ořechů a vajec, zbytky pečiva a obilovin

• zbytky ovoce a spadané ovoce

• zbytky zeleniny a zbytky jídel rostlinného původu

• čajové sáčky a kávová sedlina 


Co NEPATŘÍ do kontejneru na bioodpad:

• větve a pařezy • tekuté a mastné potraviny

• maso, kosti, kůže, oleje a tuky

• živočišné zbytky a uhynulá zvířata

• trus a podestýlka masožravců

• uhelný popel

• rostliny napadené chorobami

• biologicky nerozložitelný odpad 


Prosíme Vás, nevhazujte bioodpad v igelitových sáčcích a taškách!