Právě se nacházíte v části: Obecní úřad » Zápisy » 3. Veřejné zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.4.2017

3. Veřejné zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.4.2017


Zápis 3/2017 

                                                                                                                                                   

Program:           1.  Volba ověřovatelů

                          2.  Dovoz obědů

                          3.  Účetní závěrka ZŠ a MŠ

                          4.  Účetní závěrka obce za rok 2016

                          5.  Pověření starosty

                          6.  Dodatek smlouvy s firmou SKOS s.r.o.

                          7.  Rozpočtová změna č. 1/2017

                          8.  Hospodaření obce

                          9.  Kácení lípy u hřbitova

                        10.  Třetí ulice

                        11.  Čekárna, lavičky

                        12.  Prostřední ulice

                        13.  Bioodpad - větve

                        14.  Dopravní značení v obci

                        15.  Mateřská školka


Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4