Právě se nacházíte v části: Obecní úřad

Obecní úřad

Poděkování občanům


Vážení spoluobčané,

dovolte mi poděkovat Vám, kteří jste věnovali svůj čas k vyplnění dotazníku k Průzkumu přepravní poptávky, který poslouží jako podklad pro vyhodnocení užitečnosti uvažované železniční zastávky v naší obci. Jsem si vědom jeho složitosti a nepřehledné  formulace otázek, avšak předmětný dotazník vypracovala Univerzita Pardubice, Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, dle metodiky Ministerstva dopravy. 

 

František Horník

starosta obce                                                                          

 

 

.
Zaslal: Starosta
13. 11. 2019